Schoolteam

School maken doe je niet alleen. Wij zijn er met een heel team om jouw kind optimaal tot ontplooiing te laten komen. We stellen onze medewerkers graag aan je voor.

DIRECTIE EN SECRETARIAATSMEDEWERKERS

Directeur Judith Maris
Secretariaat Chantale Vanhove en Tanja Claes

ONZE KLEUTERSCHOOL

Jongste kleuters Lien Meulemans, Lyndsey Van Gelder, Evi Wouters en Nathalie Boon
Oudste kleuters Nathalie Aerts, Katrijn Brems en Evi Wouters
Lichamelijke opvoeding Bart Vanden Abeele

ONZE LAGERE SCHOOL

Eerste graad Kizzy Dresselaers en Dorien Wouters
Tweede graad Ilse Van de Velde, Viviane Denoodt en Dorien Van Gossum
Derde graad Liesbeth Claes en Kitty Van Winckel
Lichamelijke opvoeding Bart Vanden Abeele
Katholieke godsdienst Shari Van Durme
Niet confessionele zedenleer Ilka Van Criekinge
Islamitische godsdienst Kiraz Cetin
Protestantse godsdienst Ilona Lijcklama A Nijeholt

ZORGTEAM

Zorgcoördinator jongste kleuters Lien Meulemans en Evi Wouters
Zorgcoördinator oudste kleuters Eva Van Hoecke
Zorgcoördinator eerste graad Aagje Van Hees
Zorgcoördinator tweede graad Viviane Denoodt
Zorgcoördinator derde graad Anke Van Sant
Leerkracht AN Tatjana Rens
Opvoeder Marc Vael

CLB-centrum voor leerlingenbegeleiding

Mocht je vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van je kind, dan kan je altijd contact opnemen met de leerkracht of de zorgcoördinator op school. Als er extra ondersteuning of advies nodig is, kunnen wij op elk moment het CLB inschakelen.
Het CLB werkt vooral rond de volgende 4 gebieden:

 • Problemen met lezen, schrijven of leren, bijvoorbeeld met het maken van je huiswerk.
 • Vragen over welke studie je best zou kiezen en welke richtingen je later kan volgen.
 • Vragen over pesten, spijbelen, stress, faalangst, …
 • Het CLB geeft inentingen, spoort groeistoornissen op, werkt rond overgewicht en druggebruik, …
  Het kan gebeuren dat het CLB zelf contact opneemt op vraag van de school. Je kan ook rechtstreeks naar het CLB gaan mocht je vragen hebben.

CLB-Aarschot
Bogaardenstraat 8A
3200 Aarschot
Tel. 013 31 18 44
aarschot@clblimburgnoordadite.be

Een dag op onze school

Schooltijden

Kleuteronderwijs

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 08.40u - 12.00u 13.20u - 15.25u
Dinsdag 08.40u - 12.00u 13.20u - 15.25u
Woensdag 08.40u - 11.35u -
Donderdag 08.40u - 12.00u 13.20u - 15.25u
Vrijdag 08.40u - 12.00u 13.20u - 15.25u

Lager onderwijs

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 08.40u - 12.15u 13.20u - 15.25u
Dinsdag 08.40u - 12.15u 13.20u - 15.25u
Woensdag 08.40u - 11.35u -
Donderdag 08.40u - 12.15u 13.20u - 15.25u
Vrijdag 08.40u - 12.15u 13.20u - 15.25u

Huiswerk

Huiswerk is een middel om het zelfstandig leren werken te bevorderen. Het is daarbij belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij het kind ligt en het kind zelfstandig zijn huiswerk maakt. Zo oefent een kind verschillende vaardigheden. Door het huiswerk worden de ouders daarnaast ook betrokken bij het schoolgebeuren. Voor de motivatie van kinderen is het erg belangrijk dat ouders interesse tonen in het schoolse leven van hun kind.

Welke opdrachten krijgen onze leerlingen?

 • Inoefenopdrachten (bv. lezen, extra rekenoefeningen, …)
 • Memoriseeropdrachten (bv. tafels, dictees, …)
 • Meebrengen van materiaal.
 • Zoekopdrachten (vooral in klassen 4, 5 en 6)
 • Opdrachten op internet (Bingel, Scoodle,…)

Indien nodig worden de huistaken aangepast aan de noden van het kind.

Wanneer krijgen leerlingen huiswerk?

 • 1e leerjaar maandag, dinsdag, donderdag max. 15 min.
 • 2e leerjaar maandag, dinsdag, donderdag max. 15 min.
 • 3e leerjaar maandag, dinsdag, donderdag max. 30 min.
 • 4e leerjaar maandag, dinsdag, donderdag max. 45 min.
 • 5e leerjaar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag max. 60 min.
 • 6e leerjaar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag max. 60 min.

Taken en toetsen worden wekelijks gecommuniceerd via Smartschool. Zo krijgen leerlingen de kans hun taken te plannen, rekening houdend met hun vrijetijdsbesteding.

Wat verwachten we van ouders?

 • Een rustige werkomgeving maken (een rustige plaats, voldoende licht,…).
 • Samen met je kind taken en lessen overlopen en aftoetsen of dit zelfstandig kan.
 • Huiswerk als luidop lezen en het memoriseren van maal-en deeltafels en splitsingen moeten wel
  goed opgevolgd worden.
 • Respecteren van de opgegeven tijd. Als je kind regelmatig langer dan afgesproken aan een taak werkt, signaleer het dan aan de klasleerkracht.
 • Meld ernstige moeilijkheden en belangrijke problemen bij het maken van huiswerk,
  via een smartschoolbericht of meld het persoonlijk aan de klasleerkracht.

Wat verwachten we van de kinderen?

Dat het huiswerk klaar is op de dag waartegen het gevraagd wordt. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf hun huiswerk maken, zo kan de leerkracht zich een beeld vormen van wat het kind al dan niet kent.

Wat mag je van de school verwachten?

 • Communicatie via de weekbrief op maandag.
 • Toetsen en taken worden tijdig gecommuniceerd.
 • Zorg voor voldoende hulpmiddelen:
 • Uitleg voor ouders zodat ze kunnen helpen waar nodig.
 • Alternatieve afspraken als het niet haalbaar is.

Enkele praktische afspraken

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid?

Wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school verwittig je ‘s morgens de school telefonisch. Voor alle kinderen in de lagere school en alle kinderen ouder dan 5 jaar dienen de afwezigheden gewettigd te worden.

Als ouder mag je zelf vier keer per schooljaar een ziektebriefje schrijven. De school voorziet hiervoor
vier voorgedrukte briefjes, de zogenaamde z-briefjes. Zo’n z-briefje kan alleen als je kind maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is. Is je kind vaker of langer ziek? Dan heeft hij of zij een medisch attest van een dokter nodig. Je mag de briefjes aan de school bezorgen zodra je kind weer naar school komt. Moet je kind langer dan tien dagen thuis blijven, dan moet je het doktersattest onmiddellijk aan de school bezorgen.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin je kind om andere redenen dan ziekte afwezig zal zijn op school. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis of een huwelijk van een naast familielid. In zulke gevallen bespreek je de afwezigheid vooraf met de directeur, die dan beslist of hij/zij toestemming kan geven voor de afwezigheid. Een leerling mag niet afwezig blijven om op vakantie te vertrekken, om naar een evenement te gaan en ook niet omdat (een van) de ouder(s) ziek is.

Leren buiten de school

In elke klas worden een aantal didactische uitstappen georganiseerd die passen in een project of thema. Dit kan een bezoek zijn aan een museum, een theatervoorstelling, verkeerspark, schoolreisje, …

Onze meerdaagse uitstappen kaderen in het pedagogisch project van de school. Ze zijn voor de kinderen een leerrijke ervaring op gebied van sociale vaardigheden en beogen natuurlijk ook het leren door ervaren.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid houdt ons allemaal bezig. Zowel jullie als ouders en wij als school spelen hierin een
belangrijke rol. We verwachten dat iedereen de verkeersregels en afspraken betreffende parkeren en het gebruik van de KISS&RIDE op het schooldomein naleeft. Parkeren in de omgeving van de schoolpoort wordt zoveel mogelijk vermeden, zodat de zwakke weggebruikers meer ruimte krijgen om zich comfortabel en veilig te bewegen.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen op de Elisabethlaan. Op de KISS&RIDE kan men heel even met de wagen stoppen om er leerlingen af te zetten of op te halen, en daarna weer door te rijden. Het is in geen geval de bedoeling dat deze zone gebruikt wordt om langer dan 5 minuten te parkeren. Dubbel parkeren op het schooldomein is te allen tijde verboden De parking van het kinderdagverblijf is voorbehouden voor personen met een toegangspasje van het kinderdagverblijf.

De kinderen die met de fiets naar school komen zetten hun fiets op de voorziene plaats. De kleuters op de kleuterspeelplaats, L1 en L2 in de kleine fietsenstalling, vanaf L3 in de grote fietsenstalling.

Tijdens de schooluren fietsen de kinderen niet met hun eigen fietsen op de speelplaats. Voor de kleuters zijn er fietsen voorzien.

Fietsers verlaten de school met de fiets aan de hand, langs de voorziene fietsstrook.

Briefwisseling

Om een vlotte communicatie met de ouders te garanderen communiceren wij zoveel mogelijk via de elektronische weg. We werken daarvoor binnen de Scholengroep via het platform Smartschool. Alle brieven worden via Smartschool doorgestuurd. De eerste schooldag geven we je via een brief de precieze instructie over hoe je je kan aanmelden. Tijdens de infoavond van de lagere school voorzien wij informatiemomenten over het gebruik van Smartschool waar je terecht kan met al je vragen.

Indien je geen toegang tot het internet hebt, geven wij graag alle informatie door op papier. Geef ons gerust een seintje.

Verjaardagen

Het vieren van een verjaardag is een feest!

Wij zetten onze jarige kinderen heel graag in de bloemetjes! Zij mogen een traktatie meebrengen voor de klasgenootjes, maar dit is uiteraard geen verplichting. Een apart geschenkje meebrengen voor de anderen mag niet.

Wil je toch graag voor een attentie zorgen? Cake, wafeltjes, een stukje fruit of een droge koek vinden de kinderen prima. Room-, chocolade- fruit- en snoeptaarten alsook drankjes zijn niet toegelaten. Een leuk voorleesboek of een spannend spelletje voor de klas zijn fijne alternatieven, maar ook dit is absoluut geen verplichting.

Gezonde tussendoortjes

Wij streven naar een gezonde levensstijl met sport en gezonde voeding! Wij besteden ook aandacht aan de tussendoortjes. Geef je kind een koek, een stuk fruit of yoghurt mee voor tussendoor. Snoep is niet toegelaten op school.

Wij drinken op school altijd water.

Woensdag is fruitdag. Die dag eten wij een stuk fruit als tussendoortje. Je kan fruit meegeven van thuis of bestellen op school.

Sport op school

Vanaf de derde kleuterklas (gratis) tot het zesde leerjaar gaan onze leerlingen zwemmen, de zwemdata vind je terug op de kalender. Per week krijgt je kind twee uur lichamelijke opvoeding van de turnleerkracht.

Een turn-T-shirt met het logo van onze school moet verplicht aangekocht worden. De verdeling gebeurt door de turnleerkracht.

Sport behoort tot de gewone en verplichte leerinhouden van een basisschool. Iedereen doet dus altijd mee. Het kan gebeuren dat een leerling niet mag deelnemen aan de sport- en/of zwemlessen om medische redenen. In dat geval hebben we een doktersattest nodig.

Wieltjesdag

Donderdag is wieltjesdag in Zonnedorp. Kinderen mogen een step, skates of skateboard mee naar school nemen. Ze kunnen hier tijdens de speeltijden mee spelen. Als je wieltjes meebrengt, is het verplicht een helm te dragen.

Verzekering

Je kind is verzekerd door de school voor ongevallen die gebeuren op school, tijdens schoolactiviteiten en uitstappen, of op weg naar school en naar huis. De verzekering geldt niet voor stoffelijke schade, zoals beschadiging van kleding, een pennenzak, …

Wat te doen bij een ongeval?

De school brengt je op de hoogte van het ongeval en bezorgt je de nodige documenten. Het secretariaat volgt de verdere procedure op. Soms gebeurt het dat er overdag een ongeval gebeurt waar niet meteen een dokterstussenkomst nodig blijkt.

Mocht ‘s avonds blijken dat je kind toch naar de dokter moet, dan meld je dat ‘s anderendaags aan de secretariaatsmedewerker die de verdere procedure opstart.

Medicatie op school

Onze school mag geen medicijnen geven aan kinderen. Het is dus aangeraden om medicijnen zoveel mogelijk thuis te nemen.

Als het toch nodig zou zijn om medicatie op school te nemen, dan kan dit onder de volgende voorwaarden:

 • De dokter vult een attest in waarop bevestigd wordt dat de leerling medicijnen op school moet
  nemen. Het blanco attest kan je afhalen op het secretariaat. Je kan het best meenemen
  bij elk doktersbezoek.
 • De medicijnen worden samen met het attest van de dokter aan de leerkracht gegeven.

Wanneer je kind op school ziek of onwel wordt, nemen wij altijd contact op met de ouders of indien zij niet bereikbaar zijn met een andere verantwoordelijke (oma, opa …). Het is het best dat in dat geval je kind zo snel mogelijk opgehaald wordt op school. Bij dringende gevallen bellen wij de hulpdiensten rechtstreeks.

Schoolkosten en facturatie

Onze school heeft duidelijke afspraken in verband met schoolkosten en de manier waarop de schoolfacturen betaald worden.

Voor het basisonderwijs geldt de maximumfactuur. De wetgever onderscheidt twee elementen:

De scherpe maximumfactuur:

 • Dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor andere buitenschoolse activiteiten waaraan de klas deelneemt. Dat kan een bezoek aan een tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling zijn, workshops, sportactiviteiten tijdens de schooluren of uitstappen in het kader van een project. Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie.
 • De leerlingen van het 6de leerjaar gaan gratis schoolzwemmen.
 • Voor de scherpe maximumfactuur worden verschillende bedragen vastgelegd, die elk schooljaar geïndexeerd worden.

Per activiteit wordt een aanwezigheidslijst ingevuld door de betrokken leerkracht met daarop de datum, de activiteit, de kostprijs en de leerlingen die deelgenomen hebben. Deze worden op het secretariaat binnen gebracht. Op basis van deze lijsten zal de factuur per maand gemaakt worden.

Dit maakt dat de kinderen voor de uitstappen geen cash geld meer moeten meebrengen naar school.

Kinderen die afwezig zijn met een doktersbriefje moeten de uitstap niet betalen als de school of andere leerlingen hiervoor ook geen kosten hebben.

De minder scherpe maximumfactuur:

Dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Voor meerdaagse uitstappen mag voor kleuters geen bijdrage gevraagd worden aan de ouders. In de lagere school mag de totaalprijs voor de zes leerjaren van de lagere school tezamen niet hoger liggen dan € 520,- voor bos-, zee- en sportklassen.

Er zijn ook diensten die de school vrijblijvend aanbiedt. We denken hierbij aan toezicht, drankjes, leerlingenvervoer, tijdschriften, …

De kostprijs die de school hiervoor aanrekent, moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties.

Tijdschriften, abonnementen, vakantieblaadjes, … kan u vrijblijvend bestellen via de school. Hiervoor kan u het bestelformulier samen met het geld aan de klasleerkracht of op het secretariaat bezorgen.

De betaling voor al deze kosten gebeurt via facturatie. Om de vier weken krijgt je kind een schoolfactuur mee naar huis. Gelieve je stipt aan de betalingsperiode vermeld op de factuur te houden, zo voorkom je extra administratieve onkosten.

Studietoelage

Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat financiële drempels dat recht niet in de weg staan.

De Vlaamse overheid voorziet een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toelage. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je vanaf de kleuterschool een toelage krijgen. Heel wat gezinnen missen deze toelage, omdat ze ervan uitgaan dat ze er geen recht op hebben. Nochtans kom je vlugger in aanmerking dan je denkt. Bij twijfel kan je de aanvraag best indienen.

De studietoelage wordt automatisch toegekend door de Vlaamse overheid. Je hoeft hier niets meer
voor te doen.

Levensbeschouwelijke vakken

In onze school, die pluralistisch ingesteld is en respect betoont voor alle levensbeschouwingen, kunnen de kinderen vanaf het eerste leerjaar een keuze maken tussen de levensbeschouwelijke vakken.

In onze school kan je kiezen uit de volgende levensbeschouwelijke vakken:

 • Anglicaanse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Israëlitische godsdienst
 • Niet-confessionele zedenleer
 • Orthodoxe godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Rooms-Katholieke godsdienst

Kinderen kunnen op verzoek van hun ouders vrijgesteld worden van levensbeschouwelijke vakken. Dit moet door de ouders officieel aangevraagd en gemotiveerd worden. Kinderen uit het eerste leerjaar en nieuwe kinderen van de lagere school maken voor het eerst een keuze en vullen daartoe een document in. Dit document wordt op het einde van het schooljaar meegegeven.

Wie hetzelfde levensbeschouwelijk vak als het vorig schooljaar volgt, hoeft niets te doen. Indien je de keuze van levensbeschouwelijk vak wil veranderen, dan moet dit gebeuren voor 30/06 van het vorige schooljaar.

Hiertoe vul je een speciaal aanvraagformulier in dat je kan verkrijgen via het secretariaat.