INSCHRIJVINGEN


Hoe schrijf ik mijn kind in?
Elk kind is welkom bij ons. Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen een juiste schoolkeuze maken en kunnen kiezen voor een school waar ze zich goed voelen. Een school leer je kennen door op bezoek te gaan en te kijken en voelen wat er leeft. Daarom nodigen wij ouders en kleuters graag uit voor een gesprek en een rondleiding door de school.

Zodra je als ouder een school gevonden hebt waar je je goed bij voelt, is het belangrijk dat je kind op tijd ingeschreven wordt. Want om zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen aanbieden, geldt in onze klassen een maximumcapaciteit en kunnen onze klasjes dus snel vol zitten.

Alle kinderen zijn welkom in Zonnedorp op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons opvoedingsproject. De inschrijving van je kind is pas definitief als je een ondertekende en gedateerde verklaring hebt binnengebracht waaruit blijkt dat je kennis nam van de “Schoolgids” en het “Schoolreglement” en hiermee akkoord gaat. Dit akkoord moet jaarlijks hernieuwd worden bij het begin van het schooljaar. Er kan heel het schooljaar door ingeschreven worden. Je maakt best vooraf een afspraak met de directeur.

In onze kleuterschool beperken wij het aantal kleuters tot 26 per geboortejaar. Ook in de lagere school zitten per leerjaar maximum 26 leerlingen in een klas. Zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is, kunnen wij nieuwe leerlingen inschrijven, in volgorde van aanmelding. Wanneer de klasjes vol zitten moeten wij een inschrijvingsstop instellen.

Wanneer mag je kleuter voor het eerst naar school?
Kleuters mogen vanaf tweeënhalf jaar naar de kleuterschool. Om een rustige instap en een optimaal onthaal van de kleuters te kunnen garanderen, heeft de wetgever vaste instapdagen vastgelegd.

Er zijn zeven instapmomenten voorzien waarop kleuters, ouder dan tweeënhalf jaar en jonger dan drie jaar, toegelaten worden:
• De eerste schooldag na de zomervakantie
• De eerste schooldag na de herfstvakantie
• De eerste schooldag na de kerstvakantie
• 1 februari
• De eerste schooldag na de krokusvakantie
• De eerste schooldag na de paasvakantie
• De eerste maandag na het Hemelvaartweekend

Nadat je kleuter tweeënhalf jaar geworden is, kan hij of zij dus instappen op de eerstvolgende instapdag. Samen met de andere basisscholen uit onze Scholengroep hebben wij een website ontwikkeld waar je op basis van de geboortedatum van je kind kan berekenen wanneer je kind echt naar school kan. Je kan hiervoor terecht op www.adite.be/instappen

Wanneer kan je je kind inschrijven in onze school?
Wij zijn er elke dag op de gewone schooluren om jouw vragen te beantwoorden en/of je kind in te schrijven. Daarnaast zijn we er tijdens de grote vakantie gedurende de eerste week van juli en de twee laatste weken van augustus. Mocht geen van deze momenten voor jou passen, dan maken we graag een afspraak.

De inschrijving praktisch
Bij de inschrijving zullen we je vragen naar een officieel document waarmee je je kind kan identificeren. Wij vragen je daarom de Kids-ID van je kind of een document van gezinssamenstelling mee te brengen bij de inschrijving. Dat document kan je verkrijgen op het gemeentehuis.

Uiteraard verwachten we dat ouders akkoord gaan met de afspraken in deze schoolgids, met het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school. Pas na de verklaring dat je hiermee akkoord gaat, is de inschrijving definitief. Dit akkoord wordt jaarlijks hernieuwd bij het begin van het schooljaar. Wanneer je kind eenmaal is ingeschreven, blijft de inschrijving geldig voor alle leerjaren in de basisschool.

Afspraken voor het schooljaar 2020-2021

Zodra de klassen vol zitten kunnen wij geen nieuwe leerlingen meer inschrijven. Om ervoor te zorgen dat ouders met meerdere kinderen voor al hun kinderen een plaatsje vinden in dezelfde school laat de wetgever ons toe om broers en zussen/kinderen van eenzelfde leefeenheid, kinderen van personeelsleden en indicator-leerlingen voorrang te geven bij de inschrijving.

Heb je al een kind in onze school? Dan kan je je kind inschrijven tussen 2 maart en 15 maart 2020. Wij lichten alle ouders van onze eigen leerlingen op tijd in via een aparte brief, zodra ze broer of zus kunnen inschrijven. Mis deze voorrangsperiode niet. Zodra de inschrijvingen voor de andere leerlingen beginnen hebben broers en zussen geen voorrang meer.

Vanaf 20 april 2020 kan iedereen zich inschrijven in onze school. Het is mogelijk dat je kind op basis van andere criteria (moedertaal) ook voorrang bij inschrijving krijgt. In dat geval kan je inschrijven van 18 maart 2020 tot en met 31 maart 2020. Raadpleeg zeker onze school voor meer info hierover.

Let op: voor kleuters geldt bij de inschrijving niet het schooljaar waarop je kind start, maar zijn of haar geboortejaar. Dat wil zeggen dat vanaf die datum alle kinderen ingeschreven kunnen worden die geboren zijn in 2018, ook zij die misschien pas in september 2020 echt naar school zullen komen.