Onze visie

Wij gaan samen op weg naar een stralende toekomst

Onze zon is warm

Zonnedorp is een warme school waar we iedereen met de glimlach verwelkomen. Onze kleinschaligheid is onze troef. We kennen elkaar en gaan respectvol om met ieders eigenheid omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een meerwaarde biedt. Tijd maken voor elkaar vinden wij belangrijk.

Wij maken school met ons hart vanuit een echte interesse in wat er leeft bij onze kinderen en hun ouders. Zij mogen zichzelf zijn, ze worden gezien, er wordt naar hen geluisterd. Zo werken wij aan een school waar iedereen zich goed voelt! Een school waar kinderen, personeel en ouders het samen goed kunnen vinden en betrokken zijn.

In de praktijk:

 • Elke ochtend voor school en elke avond na school zijn leerkrachten nog even aanwezig in de klas, zodat kinderen zich welkom voelen. Ook ouders zijn op dat moment welkom voor een informele babbel.
 • De dag in de klas begint met een gevoelsronde. Kinderen vertellen hoe het met hen gaat en leren wat zijzelf en andere kinderen nodig hebben om zich goed te voelen op school.
 • In kringgesprekken, een klasraad en de kinderschoolraad bespreken de kinderen samen met hun leerkracht wat goed en minder goed loopt en welke afspraken ze nodig hebben om dit te veranderen.
 • Ouderparticipatie heeft een belangrijke plaats op onze school. We verwachten dat ouders drie keer per jaar aanwezig zijn op het oudercontact. Daarnaast zijn ouders steeds welkom in de klas om mee activiteiten of uitstappen te begeleiden, een workshop te geven, voor te lezen, …

Een superdewupper school!


Thorgan
K2

Onze zon laat kinderen groeien

Zonnedorp plaatst groei centraal. We leggen de lat hoog voor onze kinderen en dagen hen uit de beste versie van zichzelf te worden. Een krachtige leer- en leefomgeving laat kinderen toe om op hun eigen manier een mooi groeiproces door te maken. Bovendien zorgt onze werking ervoor dat leerlingen leren hun eigen leerproces in handen te nemen. Ze krijgen de kans uit te zoeken waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. Wie zichzelf goed kent kan betere keuzes maken. Zo werken wij aan een school die blijft onderzoeken hoe ze haar kinderen op de best mogelijke manier kan voorbereiden op een verdere schoolloopbaan.

In de praktijk:

 • We vertrekken van de visie en de leerplannen van het GO. Leerkrachten en zorgteam bespreken regelmatig het leerproces van alle kinderen in de klas. We dagen kinderen uit waar dat kan en ondersteunen hen waar nodig.
 • We leren en praten met kinderen over hoe ze een opdracht tot een goed einde kunnen brengen. Wat wordt er precies van mij verwacht? Wat is de eerste stap? Wat heb ik daarvoor nodig? Door te praten over het leerproces leren kinderen van andere kinderen.
 • Kinderen leren hun talenten kennen. We zoomen in op wat talenten precies zijn, wat ze over jezelf vertellen en hoe je hen op een fijne manier kan inzetten in verschillende contexten.
 • Kinderen krijgen drie keer per jaar een rapport. We rapporteren de mate waarin een leerstofonderdeel gekend is, aangevuld met feedback van de leerkracht.

Onze zon straalt over de stad

Zonnedorp is een school in de stad, een school die leeft. Onze kinderen gaan op ontdekkingstocht in en rondom Aarschot. Dit biedt een boeiende context. Onze kinderen leren de wereld bekijken vanuit verschillende standpunten. Wij leren met elkaar en van elkaar, wij leren samen. Zo werken wij aan een school die samenwerkt met de stad rondom zich zodat onze kinderen met een open geest en een gezond zelfvertrouwen de wereld in stappen.

In de praktijk:

 • We leggen in de lessen linken naar de stad: we onderzoeken planten in het stadspark, we stappen een kilometer naar het station, we doen zelf de boodschappen voor een kookactiviteit, …
 • soms nodigen we een expert uit op onze school, zodat we hem al onze vragen kunnen stellen.
 • We sporten geregeld in de sporthal en het zwembad.
 • We gaan naar voorstellingen in het cultureel centrum.
 • We gaan met onze klas naar de bibliotheek en het museum.
 • We hebben aandacht voor het milieu en sorteren afval.

Onze visie in de praktijk

Rapporten

Ons rapport is bedoeld om kinderen en ouders meer informatie te geven over de behaalde resultaten en zo een optimale begeleiding van het kind te creëren. Je krijgt een goed overzicht van wat je kind al goed beheerst alsook de moeilijkheden. Leg de nadruk op wat je kind goed kan, bespreek wat minder was. Bekijk het rapport positief, want niets is zo motiverend als aanmoediging! Samen zorgen we voor een optimale zorg voor je kind!

Onze school kiest ervoor om voor de vakken Nederlands, wiskunde, Frans en WO punten te hanteren. Daarnaast schrijft de leerkracht voor iedereen nog een persoonlijk stukje, waarin hij/zij uitlegt waar het kind op dit moment staat in de ontwikkeling, welke groei het gemaakt heeft. Muzische vorming, levensbeschouwing en sociaal leren zijn gegoten in een woordrapportje. Bij lichamelijke opvoeding vind je op het rapport de doelen terug waaraan er gewerkt werd. Ook informeren we de ouders over de sociale vaardigheden en attituden die het kind bezit alsook hoe het met het leren leren, zelfsturing en welbevinden gesteld is. Op regelmatige basis worden er coachingsgesprekken georganiseerd waarbij de leerkracht samen met de leerling de persoonlijke ontwikkeling bespreekt.
Op deze manier krijgen ouders een duidelijk beeld van het leerproces en worden de kinderen nauw betrokken bij het evaluatieproces.


We beginnen de dag met een dansje, we beginnen de dag met een lach!


Juf Nathalie en juf Katrijn
Oudste kleuters

Oudercontacten

We organiseren drie keer per jaar een oudercontact om het leerproces van je kind te bespreken. We
verwachten dat alle ouders aanwezig zijn op het oudercontact. De oudercontacten vinden telkens plaats in de week voor het rapport. De klasleerkracht brengt ouders tijdig op de hoogte van de precieze datum, zodat afspraken vastgelegd kunnen worden.

Milieuzorg op school

Zonnedorp heeft veel aandacht voor het milieu op school (MOS). Daarom nemen wij enkele acties om ons steentje bij te dragen.


Onze werking