Samen school maken

Wij vinden het belangrijk dat de verschillende partners en betrokkenen bij onze school inspraak hebben in onze werking. Wij hebben daartoe verschillende inspraakorganen.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers en de directeur. De leden van de schoolraad worden verkozen en komen een paar keer per jaar samen.
Onze schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.

Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur.

De schoolraad volgt m.a.w. het dagelijks leven van het gehele schoolgebeuren op.

De bevoegdheid in verband met pedagogische zaken blijft echter volledig in handen
van het pedagogische team.

Klasraad en kinderschoolraad

Vanaf de oudste kleuters houden leerlingen en leerkracht een klasraad.

Hierin worden sterke punten, ideetjes of werkpunten voor de klas besproken. Vanuit de klasraad kunnen kinderen beslissen om een agendapunt naar de kinderschoolraad “Ozon Junior” te brengen.

Tweewekelijks komt “Ozon-junior” samen onder begeleiding van twee leerkrachten. Elke klas vaardigt twee leerlingen af naar samenkomsten van Ozon Junior.

Ouderraad

Onze oudervereniging is een groep van enthousiaste en ge├źngageerde ouders die het schoolteam
ondersteunen en een meerwaarde wil bieden aan de school. Jaarlijks organiseren zij samen met het
schoolteam tal van activiteiten waarvan de opbrengst integraal naar initiatieven ten voordele van alle kinderen van Zonnedorp gaat.


Hier groeien herinneringen voor de rest van je leven!


Evelyn
Voorzitter oudervereniging

We hoeven niet te vertellen dat helpende handen altijd welkom zijn. Ben je een gemotiveerde ouder die wat tijd wil vrijmaken om op een constructieve manier deel uit te maken van ons dynamisch Ozonteam of wil je af en toe een handje toesteken? Contacteer ons!


Onze werking